'''20. sajandi maailma ajaloo leksikon. Tõlkija Liis Jaansalu, toimetaja Margus Leemets. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus, 1999.'''

'''Maht''' Rohkem kui 1800 artiklit

'''Märksõnade keeled''' et, en, de, fr

'''Vastete keeled''' et

'''Selgituste keeled''' et

'''Selgituste iseloom''' Entsüklopeedilised selgitused, annavad mitmesugust lisainformatsiooni mõistete, isikute, ajaloosündmuste kohta.

'''Registrite keeled''' (-)

'''Sihtrühm ja eesmärk''' Leksikon on sobilik kõigile ajaloohuvilistele, kes soovivad väga kokkuvõtlikku ülevaadet 20. sajandi ajaloosündmuste ja neid mõjutanud isikute ja liikumiste kohta.

'''Koostamismeetod''' Arvatavasti on koostaja kasutanud mõtteviisilise mõistelisuse nõrgemat varianti ehk puudub süstemaatiline terminitöö. Koostaja on kirjeldanud mõisteid ja sellega seotud nimesid, riike ning organisatsioone.

'''Koostamismeetodi põhjendus''' Leksikon on koostatud mõistepõhiselt ja märksõnad on esitatud tähestikuliselt. Ei ole kasutatud eriala mõistesüsteemi, mille alla erinevaid märksõnu paigutada. Leksikonis on kõik märksõnad eraldi kirjas ning igal neist on oma selgitus.

'''Viited''' (-)

'''Sünonüümid''' (-)

'''Osasünonüümid''' (-)

'''Esitatava info süstemaatilisus''' Märksõnade süstemaatilisus on olematu. Vahelduvad isikud, sündmused, liikumised, riigid. Koostaja on teinud oma valiku kõikidest võimalikest seotud märksõnadest. Mõned kirjed on pikemad ja täpsemad, teised pealiskaudsemad.

'''Defineerimine''' Märksõnad on lahti seletatud. Riigid ja liikumised pikemalt, isikud ja liidud lühemalt.

'''Muud positiivset''' Sisu laiendab riikide ajaloolisi teadmisi.

'''Muud negatiivset''' Kuna puudub süstemaatilisus, võtab aega märksõna leidmine. Puudub register, mis aitaks otsimist kergendada. Tegemist pole kindlasti ammendava leksikoniga.