A Dictionary of Ulster Place-Names


Sõnastik
Patrick McKay, A Dictionary of Ulster Place-Names. The Queen's University of Belfast, 1999.


Maht Sõnastikus esitatud ligikaudu 1300 kohanime


Märksõnade keeled en


Vastete keeled en, ga


Selgituste keeled en


Selgituste iseloom Sõnastikus esinevad klassikalised definitsioonid, entsüklopeedilised selgitused
, piirdeselgitused. Välja on toodud sõnade iirikeelne vaste ja selle hääldus. Mõnel juhul esitatud ka ajalooline nimetus koos aastaarvu või sajandiga.


Registrite keeled en


Sihtrühm ja eesmärk Ei ole välja toodud konkreetset sihtrühma; eesmärk on luua usaldusväärne ja ajakohane Ulsteri kohanimede sõnastik. Peaks olema sobiv nii õppetegevuseks kui ka üldkasutuseks. Ehk - sihtrühm on lai ja avatud, kõigile, kellel antud teema vastu huvi võiks olla.


Sihtrühmale sobivus ja eesmärgi täidetus Näiteks minusugusele, kes teemast mitte midagi ei tea, on sõnastik informatiivne ja kasulik. Leiab palju uut ja sõnastiku kasutamine ei eelda mingeid eriteadmisi- või oskusi, vaid pisut harjumist.

Koostamismeetod Tegemist on sõnapõhise sõnaraamatuga. Nimed on esitatud tähestikulises järjekorras, ei ole jaotatud mingi kategooria järgi.


Koostamismeetodi põhjendus Sõnaraamatus esinevad kirjed tähestikulises järjekorras, kategoriseerimist ei ole. Igasugune nime rühmitamise võimalus on toodud selgituses.


Viited Sõnastiku ülesehitus näeb ette, et nime järel olevas seletuses on raamatus esinevad teised nimed välja toodud paksus kirjas ja üldjuhul on need siis koos kirjeldusega esitatud. Paaril juhul tähistatud kohanime raamatus ei esine, nt: lk 61 toodud nimi Drumcree seletuses on boldis esitatud Upper Bann, kuid vastavat kirjet raamatust ei leia. Samamoodi lk 17 Ballyronan - seletuses boldis Ballinderry, mida raamatus ei ole.


Sünonüümid Sünonüümid esitatud viidetena, nt "Dundela see Knock". Vigu ei leidnud


Osasünonüümid -


Esitatava info süstemaatilisus -


Defineerimine Niisuguseid selgitusi ei esine.


Muud positiivset Väga armas lisa sõnastikus on illustratsioonid. Neid esineb täpselt parajas koguses. Selgitused nimede juures on väga põhjalikud. Saab teada kõik olulise nime kohta - päritolu, ajaloo, mõnel juhul ka ajaloolise nime, legendi vms. Huvitavat informatsiooni on seal küllaga. Üldjuhul on ka viited täpsed ja vigu esineb väga vähe.


Muud negatiivset Enne kasutamist on väga kasulik eessõna läbi lugeda ja tutvuda raamatus kasutatavate lühenditega, sest ilma ei saa esimese hooga lihtsalt aru. See iseenesest ei ole otseselt negatiivne, pigem tähendab lihtsalt seda, et info kättesaamine eeldab teatavat ajakulu. Kasutamine vajab mõningast harjumist.