Sõnastik
Angelika Erin, "Ahtriprojekt: põhjalik toitumisraamat". Sõnastiku koostajad: Kristel Talvistu, Evelin Saul, Kristina Reynolds. Kirjastus Vaba Maa, 2006.

Maht
Sõnastikus on u *300 terminit.

Märksõnade keeled
et, en, fr, de, it, fi

Vastete keeled
en, fr, de, it, fi, et

Selgituste keeled
-

Selgituste iseloom
Selgitusi pole.

Registrite keeled
et

Sihtrühm ja eesmärk
Koostajate väitel on kodune sõnaraamat mõeldud selleks, et välismaal ja kokaraamatutes orienteeruda (nt et oskaks välismaal toitu tellides õiget asja küsida, et mitte nt jogurti asemel hapukoort saada). Sõnaraamat on koostatud Eestis müügil ja raamatukogudes olevate sõnaraamatute abil. Sõnastik ei eelda erilisi keeleteadmisi, erialateadmisi ega sõnastikukasutusoskusi.

Sihtrühmale sobivus ja eesmärgi täidetus
Arvan, et sõnastik sobib koostaja plaanitud sihtrühmale ja täidab koostaja eesmärgi, sest sõnastikule polegi eriti kõrgeid nõudmisi seatud. Sõnastiku eesmärk pole midagi lahti seletada, vaid lihtsalt tuua välja eri terminite tähendused eri keeltes.

Koostamismeetod
Mõtteviisiline mõistelisus.

Koostamismeetodi põhjendus
Sõnu pole defineeritud.

Viited
-

Sünonüümid
Sõnastikus ei leidu artikleid, mis sõnastiku väitel on küll sünonüümid, aga mille artiklites on siiski erinevat infot.

Osasünonüümid
Märksõnu, mida koostaja on ilmselt pidanud osasünonüümideks, kuid sõnastiku vorm pole lubanud seda adekvaatselt esitada, ei esine (sõnastikus puuduvad definitsioonid).

Esitatava info süstemaatilisus
Sõnastikus ei esine sarnased mõisted, mis ei ole sõnastikus esitatud sarnasel (või põhjendatult erineval) viisil.

Defineerimine
Igasugused definitsioonid puuduvad.

Muud positiivset
Sõnastiku pluss on selle lihtsus - kasutajalt eeldatakse justkui ainult lugemisoskust. Keelte valik on üsna suur. Lähtudes koostaja eesmärgist, on sõnastikule raske etteheiteid teha, sest tõepoolest, reisil olles saaks sealt ehk kiiresti mõnele eestikeelsele toiduaine nimetusele võõrkeelse vaste leida. Koostaja pole sõnastikule kõrgeid eesmärke püstitanud.

Muud negatiivset
Sõnastik on üsna piiratud kasutusvõimalustega, kuna definitsioonid puuduvad. Kui aga tahad millegi kohta rohkem teada saada (nt mitte ainult, kuidas on "polüküllastumata rasvhapped" prantsuse keeles, vaid mida see väljend üldse tähendab), siis jääb antud sõnastikust ilmselgelt väheks.