Sõnastik

Arhitektuuri oskussõnastik. EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakond. Detsember 2015. http://term.eki.ee/termbase/view/8085495/ 11.03.2016Maht

153 terminitMärksõnade keeled

ET


Vastete keeled

-


Selgituste keeled

ET


Selgituste iseloom

Entsüklopeedilised selgitused (annavad palju mitmesugust lisainfot mõiste, selle ajaloo, kasutusala, alammõistete vms kohta
Registrite keeled

-Sihtrühm ja eesmärk

Kuna sõnaraamat on koostatud EKA poolt, siis on ta ilmselt mõeldud EKA arhitektuuri või arhitektuuri ajaloo tudengitele. Sõnastikus pole kusagil kirjas, kellele see mõeldud on.
Sõnaraamatut kasutades peaks seega olema varasemat kokkupuudet arhitektuurialaste terminitega.
Sihtrühmale sobivus ja eesmärgi täidetus

Minu arvates sihtrühmale seletused sobivad. Arhitektuuriga igapäevaselt tegelevale inimesele ei tohiks see väga keeruline olla, kuigi seletused ise on raskesti sõnastatud. Arhitektuurikauge inimene peab vahel mitu korda seletust lugema enne, kui aru saab.


Samas pole ta kindlasti piisav. Näiteks on ehitusmõisteid ainult üks ning klassitsismimõisteid mitte ühtegi. Enamust teemadest pole üldse käsitletud.
Koostamismeetod

Tehniline mõistelisus: sõnastiku aluseks olevas andmebaasis on üks kirje iga mõiste, mitte iga lähtekeele sõna kohta. Sõnastik on sellisest baasist saadud automaatse teisenduse teel.Koostamismeetodi põhjendus

Terminid on antud küll tähestikulises järjekorras, kuid iga mõiste all on kirjas ka selle sünonüümid. Sõnastikku saab vaadata ka teemade kaupa (antiik, katusetüüp jne).Viited

Probleem pole mitte viitamise vigades, vaid viidete puudumises.

Näide 1:
hõõrdsidur - hollandi tüüpi veski kotiratta mehhanismi ülekannet reguleeriv seadeldis, mille abil saab vintsi käivitada ja peatada.

Sõnaraamatus pole sõna vints.

Näide 2:
pärss - pukktuuliku ja hollandi tüüpi veski mehhanismi pidurdamiseks vajalik seadeldis. Piduri osad on pärsipöial (pärsi küün), pöila post, pärsi vibu, vibu kand, pärsi puu, pärsi pulk

Ühtegi piduri osana välja toodud mõistet sõnastikus ei esine.


Kõik viidatu eksisteerib ka reaalselt.

Viiteid on sõnaraamatus hästi palju. Mõne sõna vasteks on toodud mitu viidet, kust tuleb hakata seletust otsima.

Näide 3:
pöörpakk - vt söömer, seemer, ematala

Selline infoedastus tekitab esialgu segadust, kuid märksõnale klikkides selgub, et kõik neli sõna on üksteise sünonüümid ning neile on antud ühine definitsioon.
Sünonüümid

Kuna kõik sünonüümide lingid viivad ühte ja samasse kohta, siis ongi kõikide autori poolt sünonüümiks peetud mõistete seletused täpselt samad. Sünonüümid on kõik enne definitsiooni tähestikuliselt järjestatud.

Sõnastikus on mõiste järel alati link kõikidele sünonüümidele. Alles ühele neist klikkides avaneb definitsioon.


Näide:

vehmer (sabapuu, händ, pööripuu), vehmer, sabapuu, händ, pööripuu


Osasünonüümid

Ei esine. Olles arhitektuuri vallas võhik, võivad osad sünonüümid olla osasünonüümid, kuid kuna kõik viitab ühte ja samasse kohta, siis käsitletakse neid kui sünonüüme ning ilma väliste allikate abita neid. kontrollida ei saa.Esitatava info süstemaatilisus

Sõnastik on väga süstemaatiline ja loogiline. Selles suhtes on teda väga kerge kasutada ning pretensioone mul ei ole.
Defineerimine

Defineeritud on mõisteid.
Muud positiivset

On antud terminibaas, mida saab mõiste järgi grupeerida. Iga termini juures on kirjas, kas see on eelistermin või mitte. Kui mitte, siis on sealsamas kohe ka eelistermin.
Mõnedele mõistetele on paremaks arusaamiseks lisatud ka pilt. Kahjuks on neid ainult üksikute sõnade juures.
On otsingukast, seega saab ilma sõnaraamatut läbi vaatamata kohe õige mõiste juurde.

Tasuta internetis kättesaadav.Muud negatiivset

Teemasid, mida käsitletakse on väga vähe. Näiteks on küll teema antiik ja klassitsism, kuid muid sarnaseid teemasid nagu barokk jne. ei ole.
Teemat ennast pole defineeritud.
Terminibaas on Concept ID järgi, mis tavakasutajale midagi ei ütle. Seega on terminibaasi järgi raske midagi leida.
Antud on allikate link, kus ühtegi allikat pole esitatud.
Definitsioonides on kasutatud teisi mõisteid, mida pole linkidena antud. Neid peab ise otsinguaknas otsima, mis teeb sõnastiku kasutamise aeglasemaks.