Recent Changes

Wednesday, July 19

Saturday, July 1

 1. msg Arvustus message posted Arvustus Kommentaarid arvustusele '''<font color="#C00000">Alljärgnevad olulised väite…
  Arvustus

  Kommentaarid arvustusele

  '''<font color="#C00000">Alljärgnevad olulised väited tuleb lisada arvustusse endasse</font>'''

  Kriitika on asjalik. Enamikus väidetes olen arvustuse autoriga nõus: sõnastik nõuab mingeidki algteadmisi bridžist, sest hoolimata sellest, et sõnastik on väga lühike ja mõisteid vähe, on piirdutud üsna pinnapealsete selgitustega. Kuid ühelt sõnastikult ei saagi oodata, et see oleks õpik. Koostamismeetodi koha pealt olen kahtleval seisukohal – kriitika autor väidab, et sõnastik on koostatud sõnapõhiselt, kuid ei ole vist võimalik päriselt tõestada, et sõnastik on koostatud sõna- ja mitte mõistepõhiselt (baasi koostamisjärgne kuju ja avaldamise vorm ei ole omavahel seotud). Samas ei julge vastu vaielda, sest leidub tõesti erinevaid termineid, mis vastavad samale mõistele, aga seos mõistega ei ole tähistatud. See võib aga olla ka mingisugune tehniline viga koostamisel, mitte tingimata märk sõnapõhisest koostamismeetodist. Lisaks autori poolt leitud negatiivsetele külgedele leidsin ka omalt poolt mõned üsna üllatavad vead. Esiteks, kuigi terminid peaks olema tähestikulises järjekorras, on näiteks sõna „emand“ enne sõna „duubel“ ning kuigi „ü“ on viimane täht tähestikus, on grupp sellega algavaid sõnu enne „ä“ ja „v“-ga algavaid sõnu. Õnneks on sõnastik väga lühike ning mingit väga suurt segadust see ei tekita. Teiseks leidsin paar õigekirjaviga ingliskeelsetes sõnades: eestikeelse termini „singel“ ingliskeelne vaste kirjutatakse ikka „singleton“ (sõnastikus „singelton“) ja eestikeelne „sundiv pakkumine“ on inglise keeles siiski „forcing“, mitte „forsing“. Kutsun koostajat üles neid vigu ära parandama. '''kommentaar oli lisatud Jan 13, 2010 12:20 am'''  Lisaks eelnevalt mainitule häirib mind selle sõnastiku juures muudki. Kuigi eelnevalt oli juba juttu sellest, et sünonüümide puhul on küll antud esimese kirje juures viide sünonüümile, kuid vastupidi ei ole. Termini "Kallismasti küsimine" järel on öeldud vt "Stayman" ning selles kirjes on seletatud on antud seletus, kuid pole eestikeelset vastet. Kui sõnastiku lähtekeeleks on eesti keel, siis peaks "kallismasti küsimise" taga kohe olema antud ingliskeelne vaste ning siis järgnema selgitud nagu teiste kirjete puhul.

  Vahepeal muutub sõnastik otsekui õpikuks, sest lisaks sõna seletusele on lisatud ka kommentaar, mis ei ole terminist arusaamiseks vajalik. Näiteks: "Trumpamine / ruff
  nõutud masti puudumisel tihisse trumbi mängimine. NB! Trumpamine ei ole kohustuslik." Natuke jääb mõistmatuks, miks see viimane selgitud ühes oskussõnastikus olema peaks.

  Natukene häirib ka see, et eesti keeles on kõik terminid kirjas suure tähega, ingliskeelsed vasted aga väikse tähega. Leian, et ka eesti keeles peaksid need olema väikese tähega (kui just ortograafia reeglid ei nõua vastupidist), sest siis ei tekiks kasutajal suure ja väikese algustähega probleeme, kui kasutab neid termineid tekstis.

  Võiks olla ka lisatud eestikeelsete terminite allikas. -- '''kommentaar oli lisatud May 5, 2010 3:45 pm'''
  11:18 pm
 2. page Bridgeõpiku sõnastik eesti-inglise edited Enne kui Sa parandad/täiendad seda arvustust, on väga soovitatav ja tänuväärne integreerida arutel…
  Enne kui Sa parandad/täiendad seda arvustust, on väga soovitatav ja tänuväärne integreerida arutelu rubriigis (ehk siin [1]) olevad täiendused põhiarvustusse!
  Bridgeõpiku sõnastik (bridžisõnastik): eesti-inglise; [http:www.eki.ee/kere/koopia/bridge/bridge.html], 21.10.2009
  Maht
  69 märksõna
  Märksõnade keeled
  et
  Vastete keeled
  en
  Selgituste keeled
  et
  Selgituste iseloom
  Selgitused on valdavalt klassikalised definitsioonid ja piirdeselgitused. Kaardimastide nimetamisel on kasutatud ka masti sümbolit. Märkige kõik liigid, mida sõnastikus (üldiselt) esineb.
  Registrite keeled
  -
  Sihtrühm ja eesmärk
  Tegemist on oskussõnastikuga mille sihtrühm jääb saladuseks, kuna sõnastiku juures puudub igasugune märge autorist või tema kavatsusestest. Sõnastiku paremaks kasutamiseks on ilmselt kasulik teatav eelteadmine bridžist. P eamine eesmärk on lähtekeelsete terminite selgitamine ning neile sihtkeelsete (en) vastete andmine.
  Sihtrühmale sobivus ja eesmärgi täidetus
  Kuna täpsem sihtrühm on teadmata võib ka vaid teoretiseerida selle funktsionaalsuse üle. Kasutaja, kellel on mõningased teadmised bridžist, saab sõnastiku abil täiendada oma teadmisi nii lähte- kui ka sihtkeelsete terminite kohta. Samas, pahatihti kasutavad väikesed huviringid mugavusest/laiskusest nii ehk naa ingliskeelseid termineid või slängi või kaht keelt läbisegi, seega ei ole kindel see kui tarvilik või mõjuvõimas see sõnastik on. Läbi sõnastiku keegi mängu ei õpi, suur osa sõnu on nagunii häälduse põhjal üle võetud ja turg bridžialase kirjanduse tõlkimisel pole just massiivne. Nii võiks arvata, et sõnastik on mõeldud eestlastest mängijatele, kel on plaanis inglise keelt kõnelevate välismaalastega mängima hakata. Tegu on nii väikese nišisõnastikuga, et tekib küsimus, kas poleks otstarbekam seda liita mingi üldisema kaardimängude alase sõnastikuga?
  Koostamismeetod
  Sõnastik on koostatud sõnapõhiselt.
  Koostamismeetodi põhjendus
  Terminid on tähestikjärjestuses ehkki kohe sõnastiku alguses on ilmselt näpuvea tõttu Emand eespool Duublit. Leidub erinevaid termineid, mis vastavad samale mõistele, aga ei need ei ole grupeeritud ega asu samas kirjes.
  Viited
  Viited viivad infoni, aga viidatava juures puudub viide, et sõnastikus esineb ka sünonüüm.
  Bridgeõpiku sõnastik (bridžisõnastik): eesti-inglise: Avang vt avapakkumine, aga Avapakkumine / opening bid
  esimene positiivne pakkumine jaotuses.
  Sünonüümid
  Sõnastikus esinevad sünonüümid, aga erinevat infot ei saa olla, kuna ühe sünonüümi juures on ainultviide teisele sünonüümile. Bridgeõpiku sõnastik (bridžisõnastik): eesti-inglise: Lõppleping vt leping, aga Leping / contract
  väljamängija kohustus võtta nii palju tihisid, kui on määratud viimase positiivse pakkumisega (kontreerimata, kontraga või rekontraga). Positiivne pakkumine muutub lepinguks, kui sellele järgneb kolm passi.
  Osasünonüümid
  -
  Defineerimine
  Kohati on kasutatud defineerimist. Defineeritud on mõistet. Bridgeõpiku sõnastik (bridžisõnastik): eesti-inglise: Pass / pass
  pakkumine mis näitab, et mängija ei soovi teha positiivset pakkumist, kontreerida ega rekontreerida
  Muud positiivset
  Tubli üritus asjaarmastajalt asjaarmastajatele.
  Muud negatiivset
  Ilmselgelt pole see sõnastik mõeldud võhikule (kui siis koos õpikuga kasutamiseks). Halb on ka see, et eeldatavasti põhitermini, millel on sõnastikus ka sünonüüm, juures ei ole viidet sünonüümile. Mustal taustal kollane tekst ja boldi kasutamine on silmale raske. Sõnastikul puudub viide autorile ning tema tööpõhimõtetele. Arvestades, et veebileht hot.ee serveris, kus sõnastik asub on nime all /mofo/ ehk slängis kodanik, kes astub suguühetesse emadega, võib järeldada, et sihtgrupp ei ole inglise keelt valdavad emad.

  (view changes)
  11:17 pm
 3. page Sõnastike loend edited ... Biokeemiliste analüüside nimetused Bioloogia mõisted 7-9 klassile eesti-vene-eesti sõnastik. …
  ...
  Biokeemiliste analüüside nimetused
  Bioloogia mõisted 7-9 klassile eesti-vene-eesti sõnastik.
  Bridgeõpiku sõnastik:sõnastik eesti-inglise
  Browni ja Levinsoni viisakusteooria-alane inglise-eesti seletav sõnastik
  CDC õppematerjal
  (view changes)
  11:16 pm
 4. page Sõnastike loend edited ... Biokeemiliste analüüside nimetused Bioloogia mõisted 7-9 klassile eesti-vene-eesti sõnastik. …
  ...
  Biokeemiliste analüüside nimetused
  Bioloogia mõisted 7-9 klassile eesti-vene-eesti sõnastik.
  Bridgeõpiku sõnastik: eesti-inglise
  Browni ja Levinsoni viisakusteooria-alane inglise-eesti seletav sõnastik
  CDC õppematerjal
  (view changes)
  11:12 pm
 5. msg Vanad kommentaarid sõnastiku kohta message posted Vanad kommentaarid sõnastiku kohta Kommentaarid arvustusele '''<font color="#C00000">Alljärgnevad olulised väite…
  Vanad kommentaarid sõnastiku kohta

  Kommentaarid arvustusele

  '''<font color="#C00000">Alljärgnevad olulised väited, tuleb lisada arvustusse endasse</font>'''

  Antud sõnastikukriitika on lihtne ja informatiivne. Nõustun kriitika autoriga, et antud sõnastikus esinevad selgitused on enamjaolt klassikalised. Välja on toodud ainult lähtekeelne termin ning selle vaste eesti keeles lisainformatsioonita. Kuid lisatud on ka entsüklopeedilisi seletusi mis annavad lisainformatsiooni antud termini kohta.
  Ei saa nõustuda aga väitega et antud sõnastikul puuduvad registrid. Sõnastikus on eraldi välja toodud tähestikuline register nii inglise kui ka eesti keeles ja samuti otselink mõistele kui ka viide millises sõnastiku temaatilises alajaotuses see esineb.
  Kriitika autor toob välja sõnastiku koostajate eesmärgi sõnastiku ülesehituseks, toimimaks eelkõige sissejuhatuseks õigusalasesse terminoloogiasse. Võib nõustuda autoriga, et sõnastik eeldab kasutajalt teatud erialaseid eelteadmisi, kuid on samas sobilik ka võhikule, et selgitada mõningaid mõisteid ning seega on see abiks inglise-eesti keele suunal orienteerumiseks juriidilises keeles.
  Nõustun kriitika autoriga, et sõnastiku koostamismeetodiks on vormiline mõistelisus sest sõnastikus esinevad mõisted on jaotatud temaatiliselt, käsitletud on kümmet erinevat teemat, ning samas on teemasiseselt mõisted omakorda tähestikuliselt järjestatud.
  Positiivsete külgedena toob kriitika autor välja kasutajasõbraliku väljanägemise ning sellega saab nõustuda. Sõnastiku netiversioon on väga lihtsalt kasutatav ning ei nõua erilisi oskusi. Kriitika autor on omalt poolt lisanud, et antud sõnastik võimaldab tavakasutajal end harida õigusalases terminoloogias ning sellega olen täiesti nõus. Nõustun ka välja toodud negatiivse poolega, et otsingumootor hõlbustaks kindlasti otsingut ning selle võiks tõesti sõnastikule ka lisada.
  Omalt poolt võiksin veel välja tuua sõnastiku eksitava poole kuna sõnastiku netiversiooni ülesehituses on teemade kaupa eraldi nii inglise kui ka eestikeelne osa, andes esmapilgul mõista et eraldi on välja toodud mõlemas keeles esinevad märksõnad. On pisut arusaamatu miks otsustati need eraldi välja tuua. Sisuliselt on tegemist täpselt samade osadega sest märksõnad on mõlemas esitatud ainult lähtekeeles, seega inglise keeles, ning välja toodud on ainult eestikeelsed vasted. Eestikeelsed märksõnad leiab hõlpsasti eestikeelsest terminite tähestikulisest registrist ning see täidab oma eesmärgi. -- '''kommentaar on lisatud Nov 30, 2009 5:52 pm'''


  Võtsin kätte Ameerika õigusterminoloogia valiksõnastiku pabervormis. Ka siin on registrid (nii inglis- kui eestikeelne) täiesti olemas, ilma milleta oleks antud sõnastiku kasutamine päris keerukas, kuna siin pole kasutatud tavapärast sõnastiku koostamise meetodit, vaid nagu sõnastikukriitika autor mainis, on sõnastikus tehtud terminite jaotus vastavalt temaatikale. Kui kasutaja aga juurateemadel väga kodus pole, läheks vastete otsimine keerukaks.

  Tavapäratu koostamisviis isiklikult siiski väga ei meeldinud, ka registrite abiga oli otsimine keerukas, sest neid registreid peab mingi sõna otsimiseks ka alati kasutama, mitte ei saa nagu tavaliselt lihtsalt tähestikku silmas pidades sõnastikku lehitseda.

  Paberkandjal on viidetega mõningane segadus, kuigi üks termin tõepoolest viitab sellele, millele lubatud, ei pruugi lehekülje number kokku minna, näiteks:

  Lk 10 soovitatakse: vaata Discovery lk 18. Selline asi nagu Dicovery on tõepoolest täiesti olemas, seda aga leheküljel 19, samas pole ka lk 19 viidet tagasi lk 10.

  Kuna sõnastik üsna õhuke, vaatasin kõik viited läbi, ja leidsin veel vigu:
  Lk 11....vaata tort lk 9
  Lk 9 – sellist sõna pole, on hoopis lk 10, õnneks küll registris on kirjas õige lk nr.
  Lk 39 ...vt surety lk 46 - pole, hoopis lk 47 on
  Lk 46..vaata collateral lk 43 – tegelikult lk 44, siinkohal pole see sõna mitte ainult valel lk, vaid lausa teises peatükis.

  Nõustun nii sõnastikukriitika autori kui eelmise kommentaari kirjutanuga, et selline sõnastik aitab ka tavakasutajal end õigusalases terminoloogias harida ning sobib ka võhikutele (kui nad otsitava termini lõpuks üles leiavad). -- '''kommentaar on lisatud Apr 22, 2010 3:53 pm'''
  1:10 pm
 6. page Sõnastike loend edited ... Ajaloo mõisted gümnaasiumile eesti-vene-eesti sõnastik All American amerikanismide sõnaraamat…
  ...
  Ajaloo mõisted gümnaasiumile eesti-vene-eesti sõnastik
  All American amerikanismide sõnaraamat
  Ameerika õigusterminoloogia valiksõnastik
  Andmekaitse ja infoturbe seletussõnastik
  Antiigileksikon. Tallinn, Valgus, 1985.
  (view changes)
  1:08 pm

Friday, June 23

Wednesday, June 21

 1. page Sõnastike loend edited ... Võimlemise ja pallimängude sõnastik Võimlemise oskussõnastik Võro-eesti synaraamat Võõrkee…
  ...
  Võimlemise ja pallimängude sõnastik
  Võimlemise oskussõnastik
  Võro-eesti synaraamatVõõrkeelsete muusikaterminite sõnastik
  Võõrsõnad
  Võõrsõnad
  (view changes)
  6:49 am
 2. page Sõnastike loend edited ... Võimlemise ja pallimängude sõnastik Võimlemise oskussõnastik Võõrkeelsete muusikaterminite …
  ...
  Võimlemise ja pallimängude sõnastik
  Võimlemise oskussõnastik
  Võõrkeelsete muusikaterminite sõnastikVõro-eesti synaraamat
  Võõrsõnad
  Võõrsõnad
  (view changes)
  6:47 am

More